Wednesday, November 12, 2008

,,გალაკტიონი''


1. პროექტის სახელი: ,,გალაკტიონი''
2. პროექტის მოკლე აღწერა 1-2 წინადადებით:მოსწავლეები გაეცნობიან პოეტის პირად ცხოვრებასა და შემოქმედებას. .
3. პროექტის სრული აღწერა:მოსწავლეები გაეცნობიან პოეტის პირად ცხოვრებასა და შემოქმედებას. მოიძიებენ ვიდეო და ფოტო მასალას. წაიკითხავენ და მოაწყობენ დისკუსიას პოეტის ბიოგრაფიასა და შემოქმედებაზე.მოუსმენენ მუსიკალურ კომპოზიციებს.ნახავენ პოეტის ბიოგრაფიაზე შექმნილ დოკუმენტურ ფილმებს,რის შედეგადაც შეეცდებიან შთაბეჭდილებების გადმოცემას (ესეები,ნახატი,აპლიკაცია)მოსწავლეები მოიძიებენ და ისწავლიან პოეტის პოემებს და პროზაულ ნაწერებს:
ლიტერატურული წერილები,მოგონებები,სიტყვები,ჩაწერილი მოგონებები,დღიურები და ჩანაწერები,პირადი წერილები.ეს მასალა თავსდება პროექტის ვებ გალერეაშიც.სასწავლო პროცესის განმავლობაში შესრულებული კვლევების შემდეგ ეწყობა ექსკურსია,სადაც მოსწავლეები ნატარებენ კვლევას,იღებენ ფოტოებს და ათავსებენ ვებ-გალერეაში.გამოიკვლევენ პოეტის გავლენას ქართულ ლიტერატურაში,ისტორიაში,ფერწერასა და ფოლკლორში.მოეწყობა მოსწავლეების მიერ პოეტის ხელოვნების ნიმუშებისა და ფოტო გამოფენა
4. მონაწილეთა ასაკი/კლასები:12-14,15-18/VII-VIII;IX-XII;
5. ვადები/ხანგრძლივობა: 6 თვე.
6. პროექტის შესაძლო აქტივობები კლასში:დამხმარე ლიტერატურის მოძიება,მასალის მოძიება ინტერნეტის საშუალებით,დისკუსიის გამართვა მოძიებულ მასალებზე.ჯგუფური მუშაობები კითხვების დასმით, საკითხში ჩაღრმავება,პრეზენტაცია.შთაბეჭდილებების გაზიარება.ელ.ვერსიის შედგენა,კითხვარის შედსგენა,სკოლაში გამოფენის მოწყობა.
7. მოსალოდნელი შედეგები/პროდუქტები რაც შეიძლება შეიქმნას: მოსწავლეებმა შესაძლოა გააკეთონ ალბომი,ბუკლეტი,ვებ-გვერდი,ბლოგი,ელ.ჯურნალი,ჩანახატი,ესეები.მათ გამოუმუშავდებათ კვლევა-ძიების,დამატებით ლიტერატურაზე მუშაობის,მასალის კომპიუტერულად დამუშავების,ჯგუფურად მუსაობის უნარ ჩვევა.უკეთ გაეცნობიან საკუთარი ქვეყნის კულტურულ მემკვიდრეობას. კარგად გაეცნობიან პოეტის ბიოგრაფიას და შემოქმედებას.შესაძლოა სურათების,ნახატების,ალბომის და ვებ-ბლოგის შექმნა.
8. სარგებელი სხვებისთვის:მოსწავლეები უკეთ გაეცნობიან პოეტის ბიოგრაფიასა და შემოქმედებას.შეიქმნება ბლოგი პროექტის შესახებ,სკოლაში მოეწყობა მოსწავლეთა ნამუშევრების გამოფენა.მოსწავლეები მოამზადებენ პრეზენტაციებს პოეტის ბიოგრაფიასა და შემოქმედებაზე,რათა მოხდეს გაცნობა იმ ადამიანებისთვისაც,ვინც არ არიან ამ პროექტში ჩაბმულნი.ასევე გააცნობენ თავის თანატოლებს ინტერნეტის საშუალებით თავიაანთ პროექტს.ამ პროექტისა ვდა სკოლებში მოწყობილი გამოფენების მნახველები გაიღრმავებენ ცოდნას გალაკტიონის ქართული მემკვიდრეობის შესახებ,მეტად გაუფრთხილდებიან და შეიყვარებენ მის მემკვიდრეობას.
9. სამუშაო ენა:ქართული,ინგლისური.
10. საგნებთან/საგნობრივ ჯგუფებთან/ეროვნულ სასწავლო გეგმასთან კავშირი:
ლიტერატურაში-განუვითარებს ძირითად საკომუნიკაციო უნარებს:წერას,კითხვას,მოსმენას,საუბარს.
ისტორიაში- შეისწავლიან ისტორიულ კვლევასა და ინტერპრეტაციას.გაიღრმავებენ ცოდნას.
ხელოვნებაში-პოეტის შემოქმედებაზე ნახატების შესრულებით.მუსიკალური კომპოზიციების,ლიტერატურული
ნაწარმოებების მიმოხილვით.
უცხო ენები- გაიუმჯობესებენ ენების ცოდნას.
რელიგიაში-მიმოიხილავენ რელიგიის მნიშვნელობას პოეტის შემოქმედებასა და პირად ცხოვრებაში.
ისტ.ტექნოლოგიებში- ინტ.მასალების მოძიება,დამუშავებით,გაცვლით,პრეზენტაციების
შექმნით,ვებ-გალერეაში სურათების ატვირთვით.
11. მონაწილეები სხვა სკოლებიდან:
გორის #-10 საჯარო სკოლა
12. პროექტის ფასილიტატორის სახელი:თეა ხუროშვილი
13. პროექტის ფასილიტატორის ელ.ფოსტა:teakhuroshvili@gmail.com
14. პროექტის ფორუმი:
15. პროექტის ვებ-გვერდი/ბლოგი:icttrainingtiko.blogspot.com